Zakład Technik Multimedialnych,
Modelowania i Symulacji Komputerowej

Instytutu Informatyki Teoretycznej i Stosowanej
Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Informatyki
Politechniki Częstochowskiej

ul. Dąbrowskiego 73
42-200 Częstochowa

tel. +48 (34) 32 50 688

tel/fax. +48 (34) 32 50 589

email: adam.bokota@icis.pcz.pl