Zakład Technik Multimedialnych,
Modelowania i Symulacji Komputerowej
09-09-2013
Prezydent RP nadał tytuł profesora dr hab.inż. Adamowi Bokocie.

02-10-2008
Zakład Technik Multimedialnych i Biometrycznych zmienił nazwę na
Zakład Technik Multimedialnych, Modelowania i Symulacji Komputerowej.
Zmienił się również kiedownik zakładu, dotychczasowego kierownika
Prof. dr hab. inż. Leonida Kompanetsa zastąpił na tym stanowisku
dr hab. inż. Adam Bokota, Prof. P.Cz. Do naszego zakładu doszedł również
nowy pracownik, dr inż. Adam Kulawik.

19-02-2008
Z przykrością musimy poinformować, iż nie została uruchomiona
specjalność "Techniki Multimedialne i Metody Sztucznej Inteligencji"
dla studentów studiów stacjonarnych trzeciego roku. Jest to o tyle
niekorzystna sytuacja, gdyż zablokowanych zostanie wiele ciekawych
projektów, które tworzone na zajęciach mogłyby być kontynuowane
w ramach prac magisterskich.Pozostaje mieć nadzieję, że w przyszłym
roku uruchomionych zostanie więcej różnych specjalności, dając
studentom możliwość większego pola manewru w późniejszym
poszukiwaniu pracy!

18-04-2007
Mamy Euro 2012!

06-04-2007
Informujemy, że laboratorium 82a zostało przeniesione i do sali 10a.
Od 11 kwietnia znów funkcjonuje po ponad 9 miesięcznej przerwie.

15-01-2007
Dnia 17 stycznia 2007 roku w sali 83, w godzinach od 11:00 do 15:00
odbędzie się promocja naszego zakładu w ramach "Dni otwartych"
Politechniki Częstochowskiej. Zapraszamy do udziału w prezentacjach
i dyskusji.

15-07-2006
Informujemy, że został już wydany drugi numer czasopisma
"Computing, Multimedia and Intelligent Techniques". Zapraszamy do
zapoznania się z ciekawymi problemami poruszanymi w tym czasopiśmie.

28-06-2006
Miesiąc sierpień jest miesiącem wolnym (z przymusu) od pracy. Wszelkie
sprawy z pracownikami ZTMiB proszę załatwiać do końca lipca.

14-06-2006
Osoby pragnące bronić się we wrześniu, powinny złożyć odpowiednie
podanie w dziekanacie. Ostatecznym terminem dla nich na oddanie pracy
jest dzień 15.07.2006