Wykonane badawcze projekty promocyjne Departamentu Badań Naukowych Ministerstwa Nauki i Informatyzacji, (Zespół Elektroniki, Automatyki i Robotyki, Informatyki i Telekomunikacji): Prace naukowe prowadzi się na bazie CENTRUM INTELIGENTNYCH TECHNIK MULTIMEDIALNYCH w trzech kierunkach, które zostały docenione przez światową wspólnotę informatyczną oraz są nowymi dla informatycznej społeczności Polskiej:
  • A. Pseudo-entropijna teoria informacji i podobieństwa obiektów informacyjnych

  • Stworzona i wykorzystuj się w aplikacjach teoria pseudo-informacji, która jest uogólnieniem (rozszerzeniem) statystycznej teorii informacji
    K. Szannona na nie probabilistyczne obiekty i sytuacji (to znaczy obiekty dowolnej natury); a także zawiera mechanizmy dopasowania abstrakcyjnych matematycznych miar cybernetycznego podobieństwa obiektów do multimedialnych (zwłaszcza kognitywnych) właściwości człowieka. W rezultacie, została jakościowo wzbogacona treść bardzo produktywnych w nauce i technice fundamentalnych pojęć entropia, informacja, dywergencja, a także opracowana możliwość oszacowania w informacyjnych terminach (zwykłych i zrozumiałych inżynierowi) cybernetycznego podobieństwa skomplikowanych "nie matematycznych"
    i/lub inteligentnych obiektów informacyjnych, z którymi maja do czynienia w najnowszych aplikacjach. Przy tym doświadczenie potwierdziło wysoką obliczeniową efektywność pseudo-informacyjnych miar podobieństwa.

  • B. Biometria kognitywnych cech osobowości

  • Rozszerzono w sensie wykorzystania także kognitywnych i mentalnych cech zakres nowoczesnych biometrycznych technik opartych, jak wiadomo, na doświadczeniu jedynie fizjologicznych i/lub behawioralnych cech osoby. Na podstawie rozszerzonych doświadczeń właściwości wiadomego psycho-geometrycznego testu S. Dellinger i stworzonego i przebadanego przez L. Kompanets testu "Twierdzenie_Kotelnikowa-Szannona" zostały stworzone obiektywne metodyki i systemy programowe do klasyfikacji kognitywnych typów i mentalnych stylów osobowości. Przy opracowaniu technik autentykacji/identyfikacji osób w przypadku rozpoznawania twarzy, głosu, emocjonalnych stanów, gestów, a także w przypadku diagnozowania mentalnego typu osoby z powodzeniem zostały wykorzystane wyżej wymienione pseudo-informacyjne miary. Opracowane metody są wykorzystywane w zagadnieniach żywej biometrii, zarządzaniu ludzkimi zasobami, zaawansowanych metodach edukacyjnych itp.

  • C. "Precyzyjna" lub "asymetryczna" biometria osobowości oparta na zjawiskach oftalmo-geometrii, asymetrii twarzy , i asymetrii funkcji półkul mózgu

  • Stworzono nowe informacyjne techniki autentykacji/identyfikacji osobowości oparte na nowoczesnej biometrycznej i psychologicznej wiedzie o zjawiskach funkcjonalnej asymetrii półkul mózgu, asymetrii twarzy, a także zupełnie nowego zjawiska nazwanego oftalmo-geometrijej. Systemowo przeanalizowano i częściowo zbadano podstawowe właściwości oftalmo-geometrycznego wzorca osoby, cech zjawiska asymetrii mózgu, i cech asymetrii twarzy jako informacyjnych źródeł do automatycznej identyfikacji kognitywnego typy osobowości. Dla wymienionego celu został stworzony ścisły model twarzy, nazwany Częstochowskim modelem twarzy, który zawiera szczegóły dotyczące wymienionych zjawisk. Opracowano podstawowe fragmenty algorytmicznych technik wizualizacji oftalmo-geometrycznego wzorca, syntezy kompozytów twarzy, identyfikacji psychofizjologicznego stanu osoby, a także procedury pomiaru pseudo-informacyjnego podobieństwa inteligentnych obiektów informacyjnych. Stworzony model twarzy jest oryginalnym. Model twarzy może być kwalifikowany jako model nowej generacji. W chwili obecnej Częstochowski model wykorzystuje się w zaawansowanych technikach z dziedziny żywej biometrii. W najbliższym czasie zaplanowano jego wykorzystanie w opracowaniu informacyjnych technik walki z terroryzmem. Wydaje się, że kierunki A - C zostały docenione przez światową i europejską wspólnotę informatyczną. Są one nowymi i dla informatycznej społeczności polskiej.