2017
 1. M. Kubanek, F. Depta, D. Smorawa, "System of Acoustic Assistance in Spatial Orientation for the Blind" "Hard and Soft Computing for Artificial Intelligence, Multimedia and Security. Advances in Intelligent Systems and Computing", 2017, 534, 266-277, Shin-ya Kobayashi, Andrzej Piegat, Jerzy Pejaś, Imed El Fray, Janusz Kacprzyk, Springer. [tex]2016
 1. V.V. Hnatushenko, O.O. Kavats, M. Kubanek, Y.O. Kibukevych, "Conditions and limitations of digital satellite image pre-processing for the further 3D modeling" "Journal of Applied Mathematics and Computational Mechanics", 2016, 15, 3, 57-65. [tex]

 2. D. Smorawa, M. Kubanek, "Comparison of Global Methods for the Image Contrast Enhancement Based on Biometric Images" "Journal of Applied Mathematics and Computational Mechanics", 2016, 15, 2, 137-146. [tex]2015
 1. J. Bobulski, "Two-dimensional Hidden Markov Models in Road Signs Recognition" "Image Processing & Comunication Chalenges, Advances in Intelligent Systems and Computing", 2015, 313, 6, 3-12. [tex]

 2. M. Kubanek, D. Smorawa, "Verification of Identity Based on Palm Vein and Palm-Print" "Advances in Intelligent Systems and Computing, Soft Computing in Computer and Information Science", 2015, 342, 139-146, Springer. [tex]

 3. M. Kubanek, D. Smorawa, T. Holotyak, "Feature Extraction of Palm Vein Pattern Based on Two-Dimensional Density Function" "Lecture Notes in Artificial Intelligence", 2015, 9120, 2, 101-111. [tex]

 4. D. Smorawa, M. Kubanek, "Biometric Systems Based of Palm Vein Patterns" "Journal of Telecommunications and Information Technology", 2015, 2, 18-22. [tex]2014
 1. M. Kubanek, D. Smorawa, M. Kurkowski, "Using Facial Asymmetry Properties and Hidden Markov Models for Biometric Authentication in Security Systems" "Lecture Notes in Artificial Intelligence", 2014, 8468, Part II, 627-638. [tex]

 2. D. Smorawa, M. Kubanek, "Analysis of Advanced Techniques of Image Processing Based on Automatic Detection System and Road Signs Recognition" "Journal of Appplied Mathematics and Computational Mechanics", 2014, 13, 1, 103-113. [tex]2013
 1. L. Adrjanowicz, M. Kubanek, J. Bobulski, "Single Camera Based Location Estimation with Dissimilarity Measurement" "in Proc. of IEEE 6th Int. Conference on Human System Interaction, IEEE Computer Society", 2013, 241-246. [tex]

 2. L. Adrjanowicz, M. Kubanek,, J. Bobulski, "Motion Estimation in Visual Odometry Under Nonholonomic Constraints and Planarity" "Materiały konferencyjne ICT Young 2013", 2013, 185-192. [tex]

 3. J. Bobulski, "Hidden Markov Models for Two-dimensional data" "Proceedings of the 8th International Conference on Computer Recognition Systems CORES 2013", 2013, 141-149, R. Burduk and K. Jackowski and M. Kurzyński and M. Woźniak and A. Żołnierek. [tex]

 4. J. Bobulski, "Ukryte modele Markowa w rozpoznawaniu dwuwymiarowych wzorców na obrazach cyfrowych", 2013, Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT, Warszawa. [tex]

 5. J. Bobulski and L. Adrjanowicz, "Two-Dimensional Hidden Markov Models For Pattern Recognition" "Lecture Notes in Artificial Intelligence", 2013, Part I, 7894, 515-523. [tex]

 6. M. Kubanek, "Wybrane metody i systemy biometryczne bazujące na ukrytych modelach Markowa" "Akademicka Oficyna Wydawnicza EXIT", 2013. [tex]

 7. M. Kubanek, D. Smorawa, "Wykorzystanie ukrytych modeli Markowa przy weryfikacji tożsamości na podstawie asymetrii twarzy" "Studia i Materiały - Zeszyt 5, Redakcja Jerzy G. Isajew, Wydawnictwo EWSIE", 2013, ISSN 2082-6966. [tex]

 8. M. Kubanek, D. Smorawa, L. Adrjanowicz, "Users Verification Based on Palm-Prints and Hand Geometry with Hidden Markov Models" "Lecture Notes in Artificial Intelligence", 2013, 7895, 1, 275-285. [tex]

 9. A. Kulawik, "Modelowanie zjawisk obróbki cieplnej stali średniowęglowych", 2013, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej, 2013. [tex]2012
 1. J. Bobulski, "Acces control system using face image" "Control and Cybernetics", 2012, 41, 3, 691-703. [tex]

 2. J. Bobulski, M. Kubanek, "Person Identyfication System Using Sketch of the Suspect" "Optica Applicata", 2012, 4, 42, 865-873. [tex]

 3. M. Kubanek, J. Bobulski, L. Adrjanowicz, "Characteristics of the use of coupled hidden Markov models for audio-visual Polish speech recognition" "Bulletin of the Polish Academy of Sciences - Technical Sciences", 2012, 60, 2, 307-316, June. [tex]

 4. M. Kubanek, J. Bobulski, Ł. Adrjanowicz, "Lip Tracking Method for the System of Audio-Visual Polish Speech Recognition" "Lecture Notes in Artificial Intelligence", 2012, Part I, 7267, 535-542. [tex]

 5. Ł. Adrjanowicz, J. Bobulski, M. Kubanek, "State estimation in simultaneous localization and mapping for non linear processes with extended Kalman filter" "Zeszyty Naukowe Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej", 2012, 20, 5-10. [tex]

 6. Ł. Adrjanowicz, M. Kubanek, A, Tomaś, "GPU Accelerated Image Processing for Lip Segmentation" "Lecture Notes in Computer Science", 2012, Part I, 7203, 357-365. [tex]2011
 1. J. Babeł, A. Kulawik, "Modelowanie odkształceń strukturalnych procesu obróbki cieplnej" "Modelowanie Inżynierskie, 11 (42)", 2011, 11-18. [tex]

 2. A. Bokota., T. Domański, "Numerical models of hardening phenomena of tools steel base on the TTT and CCT diagrams" "Archives of Metallurgy and Materials", 2011, 2 (56), 325-344. [tex]

 3. A. Bokota, T. Domański, "Numerical model to predict microstructure of the heat treated of steel elements" "Archives of Foundry Engineering", 2011, 11, 2 (Special issue), 29-34. [tex]

 4. A. Bokota, T. Domański, L. Sowa, "Numerical analysis of stress fields generated by quenching process" "Archives of Foundry Engineering", 2011, 11, 2 (Special issue), 13-18. [tex]

 5. A. Bokota, W. Piekarska, M. Kubiak, "Numerical simulation of thermal phenomena and phase transformations in laser-arc hybrid welded joints" "Archives of Metallurgy and Materials", 2011, 2 (56), 409-421. [tex]

 6. A. Bokota, L. Sowa, "Numerical model of thermal and flow phenomena the process growing of the cc slab" "Archives of Metallurgy and Materials", 2011, 2 (56), 359-366. [tex]

 7. A. Bokota, L. Sowa, "Numerical simulation of the pressure filling of an angle plate cavity" "Archives of Foundry Engineering", 2011, 11, 2, 139-142. [tex]

 8. A. Kulawik, "Model hartowania elementu osiowo-symetrycznego z uwzględnieniem ruchów chłodziwa" "Modelowanie Inżynierskie", 2011, 213-220. [tex]

 9. A. Kulawik, "Modelling of phenomena in solid state for the steel casting cooled by liquid" "Archiwum Odlewnictwa", 2011, 11, 2, 135-138. [tex]

 10. A. Kulawik, A. Bokota, "Modelling of heat treatment of steel with the movement of coolant" "Archives of Metallurgy and Materials", 2011, 2 (56), 345-357. [tex]

 11. A. Kulawik, J. Winczek, "Influence of heating rate on sorbitic transformation temperature of tempering C45 steel" "Archiwum Odlewnictwa", 2011, 11, 2, 131-134. [tex]

 12. Ł. Adrjanowicz, M. Kubanek, "Filtracja obrazów w środowisku równoległym" "Zeszyty Naukowe Wydziału Elektroniki, Telekomunikacji i Informatyki Politechniki Gdańskiej", 2011, 1, 185-190. [tex]2010
 1. . Rojek, M. Hyrcza-Michalska, A. Bokota, W. Piekarska, "Doświadczalne i numeryczne wyznaczanie właściwości mechanicznych złącz wsadów do tłoczenia spawanych techniką laserową" "Polska Metalurgia w latach 2006-2010 (red. K. Świątkowski)", 2010, rozdział w monografii, 582-589. [tex]

 2. J. Błaszczuk, A. Kulawik, N. Sczygiol, "The Impact of Promotion on the Recruitment of Students at the Technical University" "Reklama i mezkul'turnye kommunikacii: istoria i sovremennost'. Sbornik statej. Barnaul,", 2010, 113-124. [tex]

 3. J. Bobulski, "The hybrid method of face detection" "Pomiary, Automatyka, Kontrola", 2010, 12, 1498-1500. [tex]

 4. A. Bokota, T. Domański, L. Sowa, "Numerical analysis of mechanical phenomena in the hardening process of a steel element" "Metalurgija", 2010, 49, 2, 151-155. [tex]

 5. A. Bokota, T. Domański, L. Sowa, "Model and numerical analysis of mechanical phenomena of tools steel hardening" "Archives of Foundry Engineering", 2010, 10, 1, 19-22. [tex]

 6. A. Bokota, L. Sowa, "Model numeryczny zjawisk cieplno-przepływowych procesu narastania wlewka cos" "PlastMet’2010, VII Seminarium Naukowe. „Zintegrowane Studia Podstaw Deformacji Plastycznej Metali”. Łańcut-Zamek, 30 listopada-3 grudnia 2010", 2010, 135-137. [tex]

 7. A. Bokota, L. Sowa, "Numerical modelling of the thermal and fluid flow phenomena of the fluidity test" "Archives of Foundry Engineering", 2010, 10, 1, 15-18. [tex]

 8. T. Domański, A. Bokota, "Numerical model of thermal phenomena and phases transformation of the tools steel hardening process" "Metalurgija", 2010, 49, 2, 172-176. [tex]

 9. T. Domański, A. Bokota, "Modele numeryczne zjawisk hartowania stali narzędziowej oparte na wykresach CTPi oraz CTPc" "PlastMet’2010, VII Seminarium Naukowe. „Zintegrowane Studia Podstaw Deformacji Plastycznej Metali”. Łańcut-Zamek, 30 listopada-3 grudnia 2010", 2010, 173-175. [tex]

 10. T. Domański, A. Bokota, "Numerical modelling of tools steel hardening. A thermal phenomena and phase transformations" "Archives of Foundry Engineering", 2010, 10, 1, 31-34. [tex]

 11. M. Kubanek, "Automatic Methods for Determining the Characteristic Points in Face Image" "Lecture Notes in Artificial Intelligence", 2010, 6114, Part I, 523-530. [tex]

 12. A. Kulawik, "Modelling of forced convection using a stabilized meshless method" "Scientific Reserch of the Institiute of Mathematics", 2010, 2, 123-130. [tex]

 13. A. Kulawik, A. Bokota, "Modelowanie zjawisk obróbki cieplnej elementów stalowych z uwzględnieniem ruchów chłodziwa" "PlastMet’2010. VII Seminarium Naukowe. „Zintegrowane Studia Podstaw Deformacji Plastycznej Metali”. Łańcut-Zamek, 30 listopada-3 grudnia 2010", 2010, 133-134. [tex]

 14. A. Kulawik, A. Bokota, "Modelling of quenching process of medium-carbon steel" "Archives of Foundry Engineering", 2010, 10, 1, 83-88. [tex]

 15. W. Piekarska, A. Bokota, "Numerical modeling of residual stresses in a dual laser beam welding" "Metalurgija", 2010, 49, 2, 156-160. [tex]

 16. W. Piekarska, M. Kubiak, A. Bokota, "Analiza numeryczna zjawisk cieplnych i przemian fazowych w połączeniach spawanych hybrydowo laser-łuk elektryczny" "PlastMet’2010, VII Seminarium Naukowe. „Zintegrowane Studia Podstaw Deformacji Plastycznej Metali”. Łańcut-Zamek, 30 listopada-3 grudnia 2010", 2010, 139-140. [tex]

 17. J. Rojek, M. Hyrcza-Michalska, A. Bokota, W. Piekarska, "Metody wyznaczania właściwości mechanicznych złącz w spawanych laserowo wsadach do tłoczenia" "Przegląd Mechaniczny", 2010, 11/10, 13-20. [tex]

 18. L. Sowa, A. Bokota, "Numerical analysis of solid phase growing depending on pouring of the continuous casting mould" "Metalurgija", 2010, 49, 2, 523-527. [tex]2009
 1. J. Adamus, R. Bęczkowski, E. Bociąga, A. Bokota, ..., "Monografia „60lat Wydziału Inżynierii Mechanicznj i Informatyki Politechniki Częstochowskiej”" "Wyd.SWPCzęst", 2009, 271. [tex]

 2. J. Bobulski, "Speaker Identification System" "Image Processing & Communications", 2009, 128-135. [tex]

 3. J. Bobulski, "Selection of Parameters of HMM" "Pomiary, Automatyka, Kontrola", 2009, 10/2009, 844-846. [tex]

 4. A. Bokota, T. Domański, "Modelling and numerical analysis of hardening phenomena of tools steel elements" "Archives of Metallurgy and Materials", 2009, 54, 3, 499-511. [tex]

 5. A. Bokota, T. Domański, L. Sowa, "Numerická analýza mechanických javov pri kalení oceľových súčiastok" "MMaMS’2009, Modelovanie Mechanických a Mechatronických Sústav. 3. medzinárodná konferencja. Zemplínska Šírava, Slovak Republic", 2009, 69-73. [tex]

 6. A. Bokota, E. Gawrońska, R. Parkitny, N. Sczygiol, "Numeryczne modelowanie zjawisk towarzyszących procesowi krzepnięcia metali i ich stopów za pomocą autorskich programów komputerowych" "Postępy Teorii i Praktyki Odlewniczej", 2009, 21-34. [tex]

 7. A. Bokota, R. Parkitny, N. Sczygiol, L. Sowa, "Modelowanie numeryczne podstawowych zjawisk krzepnięcia odlewu" "Postępy Teorii i Praktyki Odlewniczej", 2009, 7-20. [tex]

 8. A. Bokota, W. Piekarska, "Numerické modelovanie zvyškových napätí pri laserovom zváraní pomocou dvoch lúčov" "MMaMS’2009, Modelovanie Mechanických a Mechatronických Sústav. 3. medzinárodná konferencja. Zemplínska Šírava, Slovak Republic", 2009, 74-78. [tex]

 9. T. Domański, A. Bokota, "Numerický model tepelných javov a fázových transformácii v procesoch kalenia nástrojov" "MMaMS’2009, Modelovanie Mechanických a Mechatronických Sústav. 3. medzinárodná konferencja. Zemplínska Šírava, Slovak Republic", 2009, 89-94. [tex]

 10. M. Kubanek, "Closed-Circuit Television Systems Controlled by Voice Command" "Image Processing & Communications", 2009, 177-184. [tex]

 11. M. Kubanek, "The Use of Speech Recognition and User Verification in Closed-Circuit Television Systems" "Elektronika. Konstrukcje, technologie, zastosowania", 2009, 11/2009, 65-68. [tex]

 12. A. Kulawik, "Natural convection numerical model based on GFD method" "Scientific Research of the Institute of Mathematics and Computer Science", 2009, 1, 8, 91-96. [tex]

 13. W. Piekarska, A. Bokota, "Cislennyj analiz ostatocnyh naprazenij v svarnyh soedineniah pri lazernoj svarke s podogrevom" "Masinostroenie i tehnosfera XXI veka. Sbornik trudov XVI mezdunarodnoj naucno-tehniceskoj konferencii. T.1. Doneck", 2009, 98-101. [tex]

 14. J. Rojek, M. Hyrcza-Michalska, A. Bokota, W. Piekarska, "Determination of mechanical properties of the weld zone of Tailor-Welded Blanks" "Computer Methods in Materials Science", 2009, 9, 1, 153-158. [tex]

 15. J. Rojek, M. Hyrcza-Michalska, A. Bokota, W. Piekarska, "Wyznaczanie właściwości mechanicznych spoin w spawanych laserowo wsadach do tłoczenia" "Zesz.Nauk.PWarsz. Mechanika,z.226", 2009, 39-45. [tex]

 16. L. Sowa, A. Bokota, "Numerická analýza rastu tuhej fázy v závislosti na odlievani pri kontinuálnom odlievaní" "MMaMS’2009, Modelovanie Mechanických a Mechatronických Sústav. 3. medzinárodná konferencja. Zemplínska Šírava, Slovak Republic", 2009, 442-446. [tex]2008
 1. J. Bobulski, "Analysis of 2D problem In HMM" "Metody Informatyki Stosowanej", 2008, 4, 17, 27-33. [tex]

 2. J. Bobulski, "Problematyka Ukrytych Modeli Markowa w Rozpoznawaniu Obrazów" "VI Sympozjum Modelowanie i Symulacja Komputerowa w Technice", 2008, 7-10, Wyższa Szkoła Informatyki, Łódź. [tex]

 3. J. Bobulski, "Analysis of 2D problem In HMM" "Polish Journal of Environmental Studies", 2008, 17, 4C, 414-417. [tex]

 4. A. Bokota, T. Domański, "Modelowanie i analiza numeryczna zjawisk hartowania elementów stalowych" "PlastMet’2008. VI Seminarium Naukowe. „Zintegrowane Studia Podstaw Deformacji Plastycznej Metali”", 2008. [tex]

 5. A. Bokota, T. Domański, A. Jasiński, "Analiza numeryczna składu fazowego i naprężeń hartowniczych w warstwie wierzchniej elementu stalowego" "Inżynieria Materiałowa", 2008, 6, 166, 862-865. [tex]

 6. A. Bokota, T. Domański, N. Sczygiol, L. Sowa, "Numerical Predicting of the Structure and Stresses State in Hardened Element Made of Tool Steel" "Archives of Foundry Engineering", 2008, 8, 13-18. [tex]

 7. A. Bokota, W. Piekarska, "Modeling of Residual Stresses in Laser Welding" "Paton Welding Journal", 2008, 6, 19-25. [tex]

 8. T. Domański, A. Bokota, "Model numeryczny hartowania elementów wykonywanych ze stali narzędziowej C80U" "Materiały XV Konferencji Komplastech 2008", 2008, 45-52. [tex]

 9. M. Kubanek, S. Rydzek, "A Hybrid Method of Person Verification with use Independent Speech and Facial Asymmetry" "Metody Informatyki Stosowanej", 2008, 4, 17, 91-99. [tex]

 10. M. Kubanek, S. Rydzek, "A Hybrid Method of User Identification with Use Independent Speech and Facial Asymmetry" "Proc. of the 9th Intern. Conference of Artificial Intelligence and Soft Computing, ICAISC 2008", 2008, 818-827, LNAI 5097, Springer-Verlag Berlin Heildelberg. [tex]

 11. M. Kubanek, S. Rydzek, "A Hybrid Method of Person Verification with use Independent Speech and Facial Asymmetry" "Polish Journal of Environmental Studies", 2008, 17, 4C, 423-427. [tex]

 12. A. Kulawik, T. Skrzypczak, E. Węgrzyn-Skrzypczak, "Influence of Coolant Motion on Structure of Hardened Steel Element" "Archives of Foundry Engineering", 2008, 8, 3, 39-44. [tex]

 13. W. Piekarska, A. Bokota, "Wpływ wstępnego podgrzewania na stan naprężenia złącza spawanego laserowo" "Inżynieria Materiałowa", 2008, 6, 166, 873-876. [tex]

 14. L. Sowa, N. Sczygiol, T. Domański, A. Bokota, "Simplified Model of Metal Solidification in the Thin Plane Cavity of the Casting Mould" "Archives of Foundry Engineering", 2008, 8, 309-312. [tex]2007
 1. J. Bobulski, "Identyfikacja oczu za pomocą UMM" "XV Krajowa Konferencja Naukowa - Biocybernetyka i Inżynieria Biomedyczna", 2007. [tex]

 2. J. Bobulski, "Text-Independent Speaker Recognition" "Computing, Multimedia and Intelligent Techniques", 2007, 3, 1, 101-107. [tex]

 3. A. Bokota, T. Domański, "Model numeryczny posuwowego hartowania osiowosymetrycznych elementów ze stali narzędziowych" "Hutnik-Wiadomości Hutnicze", 2007, 11, 595-601. [tex]

 4. A. Bokota, T. Domański, "Numerical analysis of thermo-mechanical phenomena of hardening process of elements made of carbon steel C80U" "Archives of Metallurgy and Materials", 2007, 52, 2, 277-288. [tex]

 5. A. Bokota, T. Domański, L. Sowa, "Numerical prediction of the hardening stresses in at elements of steel C80U" "Archives of Foundry Engineering", 2007, 4, 4, 13-16. [tex]

 6. A. Bokota, A. Kulawik, "Model and numerical analysis of hardening process phenomena for medium-carbon steel" "Archives of Metallurgy and Materials", 2007, 52, 2, 337-346. [tex]

 7. T. Domański, A. Bokota, "Numerical model of phase transformation of steel C80U" "Archives of Foundry Engineering", 2007, 4, 4, 39-42. [tex]

 8. L. Kompanets, "Facial Composites, Ophthalmic Geometry Pattern, and Based on Stated Phenomena the Test of Person/Personality Aliveness" "Proc. 7th Intern. Conf. on Intelligent Systems Design and Applications", 2007, 831-836. [tex]

 9. L. Kompanets, D. Kurach, "On Facial Frontal Vertical Axes Projections and Area Facial Asymmetry Measure" "Computing, Multimedia and Intelligent Techniques", 2007, 3, 1, 61-86. [tex]

 10. M. Kubanek, "Method of Audio-Visual Polish Speech Recognition with use Hidden Markov Models" "Computing, Multimedia and Intelligent Techniques", 2007, 3, 1, 87-99. [tex]

 11. A. Kulawik, A. Bokota, "Numeryczna analiza podstawowych zjawisk procesu hartowania stali C45" "Hutnik-Wiadomości Hutnicze", 2007, 8, 418-423. [tex]

 12. L. Sowa, A. Bokota, "Numerical modelling of thermal and fluid flow phenomena in the mould channel" "Archives of Foundry Engineering", 2007, 4, 4, 165-168. [tex]2006
 1. J. Bobulski, "Wavelet Transform in Face Recognition" "Biometrics, Computer Security Systems and Artificial Intelligence Applications", 2006, 23-29, K. Saeed, J. Pejaś, R. Mosdorf, Springer Science + Business Media. [tex]

 2. L. Kompanets, "Sketch of Autopoietic Essence of Computing and KnowledgeWorking" "Proc. of 8th Intern. Conf. on Artificial Intelligence and Soft Computing – ICAISC 2006", 2006, 1130-1139, L. Rutkowski, J. Żurada, R. Tadeusiewicz, L. A. Zadeh, 4029, lncs, Springer-Verlag. [tex]

 3. M. Kubanek, "Method of Speech recogntion and Speaker Identification with Use Audio-Visual of Polish Speech and Hidden Markov Models" "Biometrics, Computer Security Systems and Artificial Intelligence Applications", 2006, 45-55, K. Saeed, J. Pejaś, R. Mosdorf, Springer Science + Business Media. [tex]

 4. M. Kubanek, "Analysis of Signal of Audio Speech i Process of Speech Recognition" "Computing, Multimedia and Intelligent Techniques", 2006, 2, 1, 55-64. [tex]

 5. Sz. Rydzek, "Iris Shape Evaluation in Face Image with Simple Background" "Biometrics, Computer Security Systems and Artificial Intelligence Applications", 2006, 79-88, K. Saeed, J. Pejaś, R. Mosdorf, Springer Science + Business Media. [tex]2005
 1. J. Bobulski, "HMM and WT Fusion for Face Identification" "Proc. of the 4th International Conference on Computer Recognition Systems CORES'05", 2005, 759-766, M. Kurzyński, E. Puchała, M. Woźniak, A. Żołnierek, Springer-Verlag Berlin Heidelberg. [tex]

 2. J. Bobulski, "Wavelet Transform in Face Recognition" "Image Analysis, Computer Graphics, Security Systems and Artificial Intelligence Applications", 2005, 321-328, K. Saed, R. Mosdorf, J. Pejaś, P. Hilmola, Z. Sosnowski, 1. [tex]

 3. J. Bobulski, "The Method of User's Identification Using the Fusion of Wavelet Transform and Hidden Markov Models" "Computing, Multimedia and Intelligent Techniques", 2005, 1, 1, 173-180, June. [tex]

 4. L. Kompanets, "Giving Birth to Biometrics of Asymmetrical Face" "Computing, Multimedia and Intelligent Techniques", 2005, 1, 1, 19-36, June. [tex]

 5. L. Kompanets, "Some Advances and Challenges in Live Biometrics, Personnel Management, and Other "Human Being" Applications" "Computing, Multimedia and Intelligent Techniques", 2005, 1, 1, 7-18, June. [tex]

 6. L. Kompanets, "Some Advances and Challenges in Live Biometrics, Personel Management, and Other "Human Being" Applications" "Enhanced Methods in Computer Security, Biometric and Artificial Intelligence Systems", 2005, 145-156, Jerzy Pejaś, Andrzej Piegat, New York, Kluwer Academic Publishers, 2005 Springer Science + Business Media, Inc. [tex]

 7. L. Kompanets, M. Kubanek, Sz. Rydzek, "Czestochowa Precise Model of a Face Based on the Facial Asymmetry, Opthalmogeometry, and Brian Asymmetry Phenomena: the Idea and Algorithm Sketch" "Enhanced Methods in Computer Security, Biometric and Artificial Intelligence Systems", 2005, 239-254, Jerzy Pejas, Andrzej Piegat, New York, Kluwer Academic Publishers, Springer Science + Business Media Inc. [tex]

 8. L. Kompanets, Sz. Rydzek, "Czestochowa-faces" "Computing, Multimedia and Intelligent Techniques", 2005, 1, 1, 51-60, June. [tex]

 9. L. Kompanets, T. Valchuk, "Mental Characteristics of Person for Live Biometrics" "Computing, Multimedia and Intelligent Techniques", 2005, 1, 1, 37-50, June. [tex]

 10. M. Kubanek, "Technique of Video Features Extraction for Audio-video Speach Recognition System" "Computing, Multimedia and Intelligent Techniques", 2005, 1, 1, 181-190, June. [tex]

 11. M. Kubanek, "Method of Speech recogntion and Speaker Identification with Use Audio-Visual of Polish Speech and Hidden Markov Models" "Image Analysis, Computer Graphics, Security Systems and Artificial Intelligence Applications", 2005, 353-364, K. Saed, R. Mosdorf, J. Pejaś, P. Hilmola, Z. Sosnowski, 1. [tex]

 12. Sz. Rydzek, "Iris Shape Evaluation in Face Image with Complex Background" "Image Analysis, Computer Graphics, Security Systems and Artificial Intelligence Applications", 2005, 419-428, K. Saed, R. Mosdorf, J. Pejaś, P. Hilmola, Z. Sosnowski, 1. [tex]

 13. Sz. Rydzek, "Exact Iris Shape Determination in Face Image with Complex Background" "Computing, Multimedia and Intelligent Techniques", 2005, 1, 1, 191-200, June. [tex]2004
 1. L. Kompanets, "Biometrics of Asymmetrical Face" "Proc. of the 1st Intern. Conference on Biometric Authentication – ICBA 2004", 2004, 67-73, David Zhang, Anil K. Jain, 3072, LNCS, Springer-Verlag. [tex]

 2. L. Kompanets, M. Kubanek, Sz. Rydzek, "Czestochowa-Faces and Biometrics of Asymmetrical Face" "Proc. of the 7th Intern. Conference of Artificial Intelligence and Soft Computing, ICAISC 2004", 2004, 742-747, LNAI 3070, Springer-Verlag Berlin Heildelberg. [tex]2003
 1. J. Bobulski, "Ekstrakcja cech twarzy za pomocą transformaty falkowej" "Informatyka Teoretyczna i Stosowana, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej", 2003, 4, 127-134. [tex]

 2. J. Bobulski, "The Face Recognition Technique Using Waveletface, Hidden Markov Model, and Maximum Likelihood Principle" "Proc. of the 10-th Intern. Conference on Advanced Computer Systems: Artificial Intelligence, Biometrics, Information Technology Security- AIBITS 2003", 2003. [tex]

 3. L. Kompanets, "Counterterrorism-Oriented Psychology and Biometrics Techniques: Part 1/2. Terrorism Problem and Modern Person Typologies; Proposed Research Trend" "Pre-proceedings 7th Intern. Multi-Conf. on Systemics, Cybernetics and Informatics SCI’03", 2003, Callaos Nagib, Kompanets Leonid, Takeno Junishi, Wej Huaqiang. [tex]

 4. L. Kompanets, "Some Advances and Challenges in Live Biometrics, Personnel Management, and Other “Human Being” Applications" "", 2003. [tex]

 5. L. Kompanets, "Counterterrorism-Oriented Psychology and Biometrics Techniques: Part 2/2. Based on Brain Asymmetry, Eyes “Fingerprints”, Face Asymmetry, and Person Psyche Type Identification Information Techniques" "Pre-proceedings 7th Intern. Multi-Conf. on Systemics, Cybernetics and Informatics SCI’03", 2003, Callaos Nagib, Kompanets Leonid, Takeno Junishi, Wej Huaqiang. [tex]

 6. L. Kompanets, T. Valchuk, R. Wyrzykowski, M. Kubanek, Sz. Rydzek, B. Makowski, "Based on Pseudo-Information Evaluation, Facial Asymmetry and Ophthalmologic Geometry Techniques for Human-Computer Interaction, Person Psyche Type Identification, and Other Applications" "Proc. of the 7-th Intern. Multi-Conf. on Systemics, Cybernetics and Informatics SCI’03 and 9-th Intern. Conf. on Information Systems Analysis and Synthesis ISAS’03", 2003, 235-240, 12. [tex]

 7. L. Kompanets, R. Wyrzykowski, T. Valchuk, "Pseudo-Information and Pseudo-Information Similarity" "Proc. Intern. Conf. on Computer, Communication and Control Technologies CCCT’03 and and 9-th Intern. Conf. on Information Systems Analysis and Synthesis ISAS’03", 2003, 17-22, 2. [tex]

 8. L. Kopmanets, M. Kubanek, Sz. Rydzek, "Częstochowa’s Precise Model of a Face Based on the Face Asymmetry, Ophthalmo-Geometry, and Brain Asymmetry Phenomena: the Idea and Algorithm Sketch" "Proc. of the 10th Intern. Conference on Advanced Computer Systems: Artificial Intelligence, Biometrics, Information Technology Security- AIBITS", 2003. [tex]

 9. M. Kubanek, "Metoda krawędziowania"EDGE" do ekstrakcji cech obrazu ust w technice zintegrowanego rozpoznawania audio/video mowy" "Informatyka Teoretyczna i Stosowana, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej", 2003, 4, 115-125. [tex]2002
 1. J. Bobulski, "Metoda rozpoznawania twarzy z wykorzystaniem pseudo-entropijnego kryterium" "Informatyka Teoretyczna i Stosowana, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej", 2002, 2, 69-74. [tex]

 2. A. Bokota, R. Parkitny, N. Sczygiol, L. Sowa, "Modelowanie krzepnięcia odlewu w ujęciu numerycznym" "Polska Metalurgia w Latach 1998 - 2002", 2002, 177-183, 2, Wydawnictwo Naukowe AKAPIT. [tex]

 3. W. Cholewa, S. Drobniak, W. Elsner, J. Piątkowski, H. Sobera, "Nowoczesny system diagnostyczny w elektrowni Kozienice" "Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej", 2002, 51, 99-107. [tex]

 4. L. Kompanets, "Pseudo-Similarity of Information Objects" "Informatyka Teoretyczna i Stosowana, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej", 2002, 2, 55-67. [tex]

 5. L. Kompanets, "Pseudo-Entropy Measure JeK of Similarity for Biometric Applications" "The IEEE AutoID02 Proceedings of the 3-rd Workshop on Automatic Idntification Advanced Technologies", 2002, 142-146. [tex]

 6. L. Kompanets, "Problemy biometrii w sensie ścisłym i szerokim: Przegląd analityczny i zdanie niekonformistyczne" "Proc. of the Intern. Conference IT.FORUM SECURE 2002", 2002, 7-16, 2, Wydawnictwo NASK. [tex]

 7. L. Kompanets, J. Bobulski, R. Wyrzykowski, "Pseudo-Entropy Similarity for Human Biometrics" "Proc. of the 7-th European Conference on Computer Vision ECCV'02 in Lecture Notes in Computer Science", 2002, 67-73, 2359, Springer-Verlag. [tex]

 8. L. Kompanets, M. Kubanek, "Specyfika wykorzystania ukrytych modeli Markowa przy rozpoznawaniu mowy polskiej" "Informatyka Teoretyczna i Stosowana, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej", 2002, 3, 45-56. [tex]

 9. L. Kompanets, Sz. Rydzek, "Opracowanie Pseudoinformacyjnej Metody Biometrycznych Pomiarów Asymetrii Twarzy" "Informatyka Teoretyczna i Stosowana, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej", 2002, 3, 57-64. [tex]

 10. L. Kompanets, T. Valchuk, "Biometrics Methods for Natural Intelligence Testing: S. Dellingers Geometrical Approach, and T. Valchuks one" "Proc. of the Intern. Conference IT.FORUM SECURE 2002", 2002, 87-95, 1, Wydawnictwo NASK. [tex]

 11. L. Kompanets, T. Valchuk, R. Wyrzykowski, Sz. Rydzek, A. Krzemiński, "Biometryczna metoda identyfikacji użytkownika oparta na informacjach o asymetrii twarzy i mimice" "Proc. of the Intern. Conference IT.FORUM SECURE 2002", 2002, 31-40, 2, Wydawnictwo NASK. [tex]

 12. L. Kompanets, R. Wyrzykowski, M. Kubanek, "Zintegrowana metoda identyfikacji / autentyfikacji użytkownika na bazie sygnałów mowy polskiej i ruchu warg" "Proc. of the Intern. Conference IT.FORUM SECURE 2002", 2002, 96-110, 1, Wydawnictwo NASK. [tex]

 13. R. Kuliński, "Sprawdzenie jakości technik kompresji wideo z wykorzystaniem kamkordera Canon MV300i i karty Matrox RT2000" "Informatyka Teoretyczna i Stosowana, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej", 2002, 2, 75-82. [tex]

 14. R. Kuliński, L. Kompanets, "Doświadczenie potencjalnych możliwości ukrycia informacji w obrazach kolorowych" "Informatyka Teoretyczna i Stosowana, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej", 2002, 3, 65-72. [tex]

 15. B. Makowski, "Final considerations of the developed method of quasi-inverse signal compression with real-time quality optimization, based on Lloyd-Max and Hadamard processing and the Fox procedure" "Computer science, Politechnika Częstochowska Press", 2002, 9-20. [tex]

 16. T. Valczuk, R. Wyrzykowski, L. Kompanets, "Mental Characteristics of Person as Basic Biometrics" "Proc. of the Workshop on Biometric Authentication ECCV02 in Lecture Notes in Computer Science", 2002, 78-90, 2359, Springer-Verlag. [tex]2001
 1. J. Bobulski, "Porównanie efektywnności kryteriów progowania scen niejednorodnych" "Materiały V Konferencji, Komputerowe systemy wspomagania nauki, przemysłu i transportu TRANSCOMP", 2001. [tex]

 2. L. Kompanec, J. Bobulski, "Badanie podstawowych właściwości korelacyjnych, entropijnych i pseudoentropijnych kryteriów progowania scen niejednorodnych" "Informatyka Teoretyczna i Stosowana, Wydawnictwo Politechniki Częstochowskiej", 2001, 1, 9-16. [tex]

 3. J. Piątkowski, S. Drobniak, "Forecasting the vibration condition of a turbo-generator with autoregressive models" "Proc. of the 4-th Internetional Conference Acousticak and Vibratory Surveillance Methods and Diagnostic Techniques", 2001, 695-705. [tex]

 4. T. Walczuk, L. Kompanec, "Hipotezy interpretujące i treść geometrycznego testu S. Dellinger do identyfikacji neuropsychologicznego typu osobowości oraz algorytmy i system obróbki danych testu dla zagadnień obsady kadrowej przedsiębiorstw" "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania w Częstochowie", 2001, 1(13), 5-20. [tex]2000
 1. T. Walczuk, L. Kompanets, "Eksperymentalne i matematyczne oszacowanie informacji dostarczanej menedżerowi przez test S. Dellinger na przykładzie testowania neuropsychologicznego typu osobowości studentów" "Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania w Częstochowie", 2000, 4(12), 33-42. [tex]1998
 1. W. Elsner, J. Piątkowski, "Prognozowanie wartości cech sygnałów drganiowych w nadzorze turbogeneratorów" "Materiały IV Krajowej Konferencji diagnostyki Technicznej Urządzeń i Systemów DIAG'98", 1998, 117-124, 2, Polskie Towarzystwo Diagnostyki Technicznej i Wyższa Szkoła Morska w Szczecinie. [tex]

 2. W. Elsner, J. Piątkowski, "Forecasting in condition monitoring of turbogenerators" "Proc. of the 3-rd Internetional Conference Acousticak and Vibratory Surveillance Methods and Diagnostic Techniques", 1998, 663-668. [tex]1997
 1. R. Kaszyński, L. Kompanets, "Filtering with Quasi-Invertible Compression Based on Pseudo-Entropical Measure JeK" "Proc. of the 3-rd Intern. Conf. on Unconventional Electromechanical and Electrical Systems", 1997, 943-946. [tex]

 2. L. Kompanets, R. Kaszynski, "Filtering with Quasi-Invertible Compression" "Proc. of the 9-th Intern. Symp. on Theoretical Electrical Engineering - ISTET", 1997, 104-107. [tex]

 3. L. Kompanets, H. Piech, A. Pilarz, "Pseudo-Entropy and Beyond" "Proc. of the 2-nd Intern. Conf. on Parallel Processing and Applied Mathematics - PPAM'97", 1997, 564-578. [tex]

 4. L. Kompanets, H. Piech, A. Pilarz,, "Non-Canonical Stochastic Models" "Proc. Intern. Workshop on Parallel Numerics '97", 1997, 243-254. [tex]

 5. L. Kompanets, H. Piech, A. Pilarz, "Pseudo-Information and Complex Pseudo-Information Quality of Signal and Image Transformations" "Proc. of the 3-rd Intern. Conference on Telecommunication, Audio and Television Broadcasting - UkrTeleCom'97", 1997, 186-189. [tex]

 6. R. Wyrzykowski, L. Kompanets, A. Pilarz, "Development of noncanonical models for intellectual technics of stochastic signal generating" "Proc. of the 3-rd, Int. Conf. on Telecommunication, Audio, and Television Broadcasting - UkrTeleConf'97", 1997, 156-159.. [tex]1996
 1. L. Kompanets, "Introduction to the Pseudo-Entropical Quantitive Theory of Information Transformation and/or Technologies" "Proc. of the 3rd Intern. Symposium on Methods and Models in Automation and Robotics: MMAR'96, Miedzyzdroje", 1996, 665-670, 2. [tex]

 2. L. Kompanets, "Introduction to the Pseudo-Entropical Quantitative Theory of Information Transformation and/or Technologies" "Proc. of the 3 rd Intern. Symposium on Methods and Models in Automation and Robotics - MMAR'96", 1996, 665-670. [tex]

 3. J. Piątkowski, W. Elsner, "Metoda nadzoru parametrów drganiowych w warunkach zmiennej prędkości obrotowej" "Materiały I Kongresu Diagnostyki Technicznej KDT '96", 1996, 133-138. [tex]

 4. J. Piątkowski, W. Elsner, "Metoda nadążnego i synchronicznego próbkowania sygnałów rejestrowanych w warunkach niestacjonarnych stanów pracy turbozespołów energetycznych" "Materiały XXVIII Międzyuczelnianej Konferencji Metrologów MKM'96", 1996, 159-166. [tex]1995
 1. L. Kompanets, "Computer Criterion JeK for Quantitative Estimating of Information Transformations. Intellectualization of Information Processing Systems" "The Institute of Mathematics of National Ukrainian Academy of Sciences Press", 1995, 1, 101-106. [tex]