Wręczenie dyplomów doktorskich dla
dr inż. Mariusza Kubanka
dr inż. Janusza Bobulskiego
dr inż. Bogusława Makowskiego
Częstochowa, 1 października 2005
Międzynarodowa Konferencja ACS CISIM
Ełk, 1-3 lipca 2005
Obrona prac doktorskich
mgr inż. Mariusza Kubanka
mgr inż. Bogusława Makowskiego
Częstochowa, 27 czerwca 2005
Seminarium naukowe
prof. G. Kukharev (Politechnika Szczecińska)
prof. L. Kompanets (Politechnika Częstochowska)
Częstochowa, styczeń 2003
Konferencja IT.FORUM SECURE
Warszawa, 6-7 grudnia 2002
Konferencja Audio Video Base Person
Authentification
Halmstad (Szwecja) 2001